contact
MyEtwie
In de kijker

Op zoek naar premies voor jouw project?

Gepubliceerd op 26/03/2021
Categorie
zolder_ophaalgebouw_ETWIE
Foto: De luchtfabriek in Zolder. Collectie: ETWIE
HofTerBeemt_AgentschapONroerendErfgoed
Foto: Hof ter Beemt in Zingem. Collectie: Agentschap Onroerend Erfgoed

Ben je op zoek naar premies voor jouw onroerend-erfgoedproject? Dan zal het je zijn opgevallen dat er de laatste maanden een aantal nieuwe initiatieven zijn gelanceerd. We zetten ze graag even op een rijtje.

Premieregels onroerend erfgoed gewijzigd

Sinds 15 december 2020 wijzigden de premieregels voor onroerend erfgoed. De wijzigingen zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: goed huisvaderschap, eenvoud en duidelijkheid.

Goed huisvaderschap

Regelmatig onderhoud is essentieel om erfgoed gezond te houden.

Het maximum bedrag van werken die recht hebben op een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure verhoogt van 25.000 euro tot maar liefst 250.000 euro. Zo komen ook grotere werken in aanmerking en kunnen ook eigenaars van grotere beschermde gebouwen en sites voor hun onderhoudswerken een premie volgens de standaardprocedure aanvragen.

Eenvoudige, digitale aanvraagprocedures

Een premie aanvragen is eenvoudig en kan volledig digitaal.

De dossiersamenstelling van een premieaanvraag vereenvoudigt en bouwt verder op deze van de toelatingsaanvraag. Op die manier verminderen de administratieve lasten. Bovendien kan een premie volledig digitaal aangevraagd worden via het e-loket.

Eén erfgoedpremie standaardprocedure per jaar

Je kan jaarlijks één erfgoedpremie voor onderhoudswerken aanvragen binnen een vijfjaarlijks budget van 500.000 euro.

Je kan per jaar hoogstens één erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen. De som van de aanvaardbare kostenramingen in een periode van vijf opeenvolgende jaren mag bovendien niet meer bedragen dan 500.000 euro. Het goed inplannen van onderhoudswerken is daarom belangrijk. Met een beheersplan maak je zo’n planning op voor meerdere jaren, zodat je jaarlijks zicht hebt op de maatregelen die nodig zijn.

Snel duidelijkheid

De procedures zijn transparant en geven snel duidelijkheid over het bedrag van de premie en de timing voor uitvoering van de werken.

Grote restauratieprojecten worden thematisch behandeld via oproepen. Een oproep bestaat uit twee rondes: een preselectieronde, waarbij een jury het conceptdossier in een vroeg stadium beoordeelt, en een definitieve indieningsronde, waarbij de geselecteerde kandidaten het eigenlijke premiedossier kunnen indienen.

Belonen van innovatie en vakmanschap

Met de thema’s van de oproepen wordt ingespeeld in op maatschappelijke uitdagingen, kwaliteit en vakmanschap.

De thematische oproepen kunnen inspelen op de actualiteit en op vakmanschap. Binnen de actuele thema’s kijkt de jury naar de bredere maatschappelijke meerwaarde van projecten, de mate van vernieuwing, herbestemming, de plaats in wijk- of streekontwikkeling, publieke toegankelijkheid, energiezuinigheid… Maar ook traditionele restauratiedossiers zullen hun weg vinden naar de oproepen, die daarbij inspelen op de noden vanuit de sector.

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed

De Herita-projectrekening

Instellingen die voor een restauratie van hun gebouw, bijkomend onderzoek of een openstelling staan en op zoek zijn naar bijkomende financiële middelen, kunnen bij onze collega's van Herita aankloppen.

Omdat volgens Herita heel wat erfgoedzorgers op zoek zijn naar bijkomende financiële middelen om erfgoedprojecten te kunnen realiseren, ontwikkelde de organisatie met de FOD Financiën een financieringsmodel.Daarbij kunnen donateurs 45% van hun bijdrage fiscaal recupereren.Over dit impulsmodel kan je op de website van Herita alle nodige informatie terugvinden.

molen_provincieOVL
Foto: Tijl Vereenooghe

Molendraaipremie

De provincieraad van Oost-Vlaanderen keurt een aanpassing aan haar molendraaipremie goed. Ambachtelijke maalderijen die als monument beschermd zijn, kunnen hiermee voortaan ook genieten van een subsidie. Tot nu toe was dit enkel mogelijk voor de historische wind-, water- en rosmolens. Provincie Oost-Vlaanderen wil hiermee het onroerend molenerfgoed een dynamische toekomst geven. Ze voorziet hiervoor 25.000 EUR.

Molenaars of moleneigenaars krijgen van de Provincie Oost-Vlaanderen een premie om hun historische ambachtelijke molen, en nu ook hun mechanische maalderij, te laten draaien en malen. Mechanische maalderijen onderscheiden zich van de klassieke molens omdat zij worden aangedreven door mechanische motors.

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze toelage. Een toerenteller registreert het aantal omwentelingen. Naargelang het type molen moet een minimum aantal omwentelingen worden behaald. Er moet ook een logboek worden bijgehouden van het onderhoud van de molen. De molen moet daarnaast open zijn voor het publiek, minstens op de drie zogenaamde molendagen, die de deputatie voorschrijft. Op die manier bereikt de molendraaipremie ook haar doel: een goed werkende molen in het landschap waar iedereen kan van meegenieten.

Bron: Provincie Oost-Vlaanderen