contact
MyEtwie
In de kijker

Oproep UNESCO-erkenning immaterieel erfgoed

Gepubliceerd op 18/01/2021
Categorie
rondetafel_unesco_kant_collectieetwie
Foto: Bijeenkomst van de kantgemeenschap in 2015 in Diest, naar aanleiding van de redactie van een UNESCO-dossier, collectie ETWIE

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is op zoek naar een kandidaat voor een UNESCO-erkenning van immaterieel erfgoed. In 2022 is het immers aan Vlaanderen om namens België een kandidaat voor te dragen.

Wat?

In 2006 ratificeerde België de UNESCO-Conventie 2003 voor het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed, bekend van de UNESCO-erkenningen van immaterieel cultureel erfgoed. Om de twee jaar kan een lidstaat een kandidatuur indienen: in het geval van België zijn dat de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. In principe komt elke regio op die manier om de acht jaar aan de beurt, tenzij een regio een beurt overslaat, of er een gemeenschappelijk Belgisch element wordt voorgedragen.

In 2022 is het aan de Vlaamse Gemeenschap om een kandidatuur in te dienen voor één van de UNESCO-lijsten:

  • de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid

  • het Register van programma's, projecten en activiteiten die het best de doelstellingen en principes van de Conventie weerspiegelen

De eerste lijst is ongetwijfeld de bekendste. Ze heeft als doel de wereldwijde diversiteit van het immaterieel erfgoed zichtbaar te maken, zodat het beseef, het belang en de betekenis van dat erfgoed wereldwijd zou toenemen. De lijst toont wat mensen belangrijk vinden en hen een gevoel van identiteit geven.

Het Register heeft als doel om goede praktijken te bundelen: borgingspraktijken of -technieken die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor anderen.

Voor wie?

De oproep is bedoeld voor beoefenaars of vertegenwoordigers van een immaterieel-erfgoedelement of borgingspraktijk in Vlaanderen

  • Voor opname op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid is het een vereiste dat het element al is opgenomen in de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel erfgoed.

  • Voor opname op het Register van programma's, projecten en activiteiten die het best de doelstellingen en principes van de Conventie weerspiegelen, is die vereiste er niet.

Aangezien Vlaanderen slechts om de acht jaar een kandidatuur kan indienen en UNESCO ook zelf strenge criteria hanteert, spreekt het voor zich dat er bij deze selectie heel hoge kwaliteitsnormen zullen gehanteerd worden.

Opgelet: deze oproep beoogt GEEN kandidaturen voor multinationale UNESCO-erkenningen (waarbij meerdere landen samen een aanvraag indienen). Daarvoor werkt het Departement in de loop van 2021 een aparte aanvraagprocedure uit.

Interesse in een aanmelding?

Lees hier meer over het aanvraagformulier