contact
MyEtwie
In de kijker

SBG blaast 25 kaarsjes uit!

Gepubliceerd op 18/02/2020
sbg

Er zit toekomst in bedrijfsgeschiedenis! Met deze leuze organiseerde de Stichting Bedrijfsgeschiedenis op vrijdag 14 februari een druk bijgewoond symposium ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum.

Voorzitter Erik Nijhof en de Nederlandse godmother van de bedrijfsgeschiedenis Keetie Sluyterman openden de dag met een terug- en vooruitblik op het ontstaan van de Stichting en het ontstaan van de wetenschappelijke discipline in Nederland. Gegroeid vanuit de European Business History Association, had de Stichting het doel niet enkel academici maar ook bedrijven zelf en freelance historici samen te brengen, kennis op te bouwen en expertise uit te wisselen. Het zwaartepunt lag in de eerste fase voornamelijk bij de activiteiten van de Universiteit Utrecht, en de redactie van individuele bedrijfsgeschiedenissen. Grote stimulansen voor de discipline kwamen er via onder meer twee grote projecten: de reeksen ‘Techniek in Nederland’ en ‘Het bedrijfsleven in Nederland in de 20e eeuw’. Belangrijke aandachtspunten in de huidige bedrijfshistorie hebben vooral te maken met de manier waarop het onderzoek gebeurt (kwalitatief of kwantitatief) en de impact van nieuwe inzichten (bv. cultuurgeschiedenis).

Ben Wubs van de Erasmusuniversiteit Rotterdam bouwde verder op deze inzichten tijdens zijn lezing over de internationale bedrijfsgeschiedenis van de mode. De zes veelbelovende onderzoeksgebieden uit de Europese bedrijfshistorie (ondernemerschap, innovatie, globalisering, bedrijven en milieu, rol van overheden en bedrijven en democratie) breidde hij uit met twee nieuwe velden: de rol van markten en ongelijkheid.

Met ‘De magie van de bedrijfsgeschiedenis’ nam hystorica en columniste Hilde Sennema, die een proefschrift voorbereidt over de wederopbouw van de havenstad Rotterdam, ons voor de pauze in een originele bijdrage mee in haar passie voor historisch onderzoek.

Na de parallelle sessies ging ETWIE-coördinator Joeri Januarius dieper in op bedrijfsgeschiedenis in Vlaanderen en de kansen die het concept bedrijfserfgoed met zich meebrengt. Dit uit zich niet alleen in de vorming van een performant netwerk, maar ook in functie van de verbreding en verdieping van het onderzoek met concepten uit de ecologische geschiedenis, de kritische erfgoedstudies en het integraal erfgoedonderzoek.

Albert Jan Thomassen, directeur van de vereniging Familiebedrijven Nederland, belichtte in zijn presentatie het familiebedrijf in Nederland en de wijze waarop de geschiedenis van een familiebedrijf een ‘kompas voor de toekomst’ kan zijn voor de onderneming: het geeft inzicht in de kernwaarden, onthult het aanpassingsvermogen van een bedrijf in moeilijke tijden en zorgt voor een identiteit.

Mystery guest Mai Elmar, uitvoerend directeur van de Cruise Port Rotterdam, belichtte tot slot het belang dat het bedrijf zelf schenkt aan zijn bedrijfsgeschiedenis, en de manier waarop die geschiedenis in verhalen wordt verteld.

Meer weten over dit symposium? Contacteer ons dan snel, of lees de conferentiebundel 'Er zit toekomst in bedrijfsgeschiedenis'.