contact
MyEtwie
In de kijker

Stand van zaken beleidstraject

Gepubliceerd op 25/06/2018
vragen

ETWIE, dat sinds 1 januari deel uitmaakt van het MIAT in Gent, heeft op 15 december 2017 een beleidsplan ingediend voor 2019-2023. De beoordelingscommissie heeft nu een gunstig advies gegeven, zowel voor de werking van ETWIE als voor de werking van het museum zelf.

"We zijn uiteraard erg tevreden met het positieve advies voor beide dossiers", zegt MIAT-directeur Ann Van Nieuwenhuyse. "Zowel voor de museale functies als voor de dienstverlenende rol ETWIE bouwen we verder op de sterktes uit de afgelopen beleidsperiode, en leggen we ook een aantal nieuwe accenten. In het geval van ETWIE willen we bijvoorbeeld het erfgoed van industrie, techniek en wetenschap internationaal meer onder de aandacht brengen. Ook de prioritaire themanetwerken die we zullen uitbouwen, spelen in op de noden die bestaan in de sector."

Het is nu aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media om een voorstel van beslissing op te stellen voor de minister. De minister legt uiterlijk tegen 1 oktober 2018 een beslissing voor aan de Vlaamse Regering voor de toekenning van de werkingssubsidies 2019-2023.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...