contact
MyEtwie
In de kijker

Textiel. Groots verleden, beloftevolle toekomst

Gepubliceerd op 26/06/2017
textiel_degrijse2

Vorige week stelde Victor-Hugo De Grijse zijn nieuwe publicatie 'Textiel. Groots verleden, beloftevolle toekomst' voor. In het boek schetst hij een overzicht van de geschiedenis van de textielnijverheid in België tussen 1750 en 1950. Aan de hand van portretten van 17 steden en gemeenten die een belangrijke rol speelden in de Belgische textielgeschiedenis, beschrijft hij hoe deze nijverheid evolueerde van een agrarische activiteit tot een hoogtechnologische industrie.

Over de motivatie voor dit boek laat de auteur geen twijfel bestaan. Het besef van wat textiel ooit - en eigenlijk vandaag nog steeds - voor België en voor Vlaanderen in het bijzonder betekent, dreigt uit het collectieve geheugen te verdwijnen. De Belgische textielfederatie Fedustria was dan ook van mening dat wat nog overblijft van het industriële erfgoed en van andere getuigenissen van het grootste verleden van de Belgische textielindustrie het onderwerp kon zijn van een rijk geïllustreerde publicatie.

In het boek wordt geen exhaustieve catalogus voorgesteld van alle textielbedrijven die er ooit geweest zijn. De Grijse vertrekt vanuit de gewesten en steden die van de 18de tot de 20ste eeuw gekend waren voor hun textiel. Hij beschrijft hoe het ondernemerschap er ontstond, hoe de stad of gemeente samen met de opkomst of ondergang van de textielindustrie evolueerde en hoe de textielindustrie bijdroeg aan de economische ontwikkeling van de regio's. Volgende steden en gemeenten komen in het boek aan bod: Ronse, Oudenaarde, Gent, Deinze, Eeklo, Sint-Niklaas, Lokeren, Dendermonde, Aalst, Kortrijk, Moeskroen, Roeselare, Tielt, Verviers, Doornik, Leuze en Quevaucamps.

(Foto: Nele Meulemans)

De Grijse toont in zijn nieuwe boek de getuigen van dit rijke textielverleden die prominent aanwezig zijn in het stedelijk landschap: fabriekscomplexen, schoorstenen en kasteelvilla's, maar ook arbeiderswijken, cités en beluiken. Deze verdwijnen echter aan een hoog tempo. Ze worden afgebroken, onherkenbaar gerenoveerd of herbestemd tot kantoren, winkelruimtes of loftcomplexen, tenzij ze bijvoorbeeld worden beschermd als industrieel erfgoed of een nieuwe bestemming krijgen als museum.

Er zijn al talloze publicaties over de textielgeschiedenis geschreven vanuit verschillende invalshoeken en met bepaalde steden in de hoofdrol. Deze publicatie is een zeer geslaagde poging deze verhalen samen te brengen in een breder en landelijk overzicht. Het is bovendien het derde en laatstse boek in het drieluik van De Grijse. In 2007 verscheen al zijn boek 'Textiel, 50 jaar ondernemen voor de toekomst' (periode 1950-2000), gevolgd door 'Textiel. 2000-2012, een industrie in transformatie'.

Ook ETWIE-medewerker Robin Debo droeg een steentje bij aan het tot stand komen van het boek.

'Textiel. Groots verleden, beloftevolle toekomst', werd gepubliceerd door Davidsfonds Uitgeverij en Fedustria. Het boek telt 191 pagina's. Om het boek te bestellen, neem je contact op met roseline.dehaen@fedustria.be.