contact
MyEtwie
In de kijker

Twee nieuwe projecten rond industrieel erfgoed in West-Vlaanderen

Gepubliceerd op 11/06/2018
dumoulin

Twee West-Vlaamse industrieel-erfgoedprojecten zijn goedgekeurd in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Tot eind januari konden projectvoorstellen ingediend worden die inzetten op participatie en educatie. ETWIE treedt voor beide geselecteerde erfgoedprojecten op als kennispartner.

CO7 - dichter bij de mensen

Het project CO7 wil de rijkdom aan onroerend, roerend en immaterieel erfgoed in de Zuidelijke Westhoek 'dichter bij de mensen' brengen en hun onderlinge verbanden in de kijker zetten. Dat zal gebeuren aan de hand van drie sites: de Mote in Langemark, het kasteel van Voormezele en de steen- en buizenbakkerij Dumoulin in Wijtschate. De bakkerij is een zeer waardevolle getuige van de industriële activiteit in de Zuidelijke Westhoek. Naast ander bedrijfserfgoed dat er bewaard is gebleven, zoals machines en gereedschap, springt vooral de Hoffmann ringoven in het oog. De initiatiefnemers willen de volledige site, die tot 2000 beschermd was, op verschillende manieren toegankelijker maken: via een uitgebreid historisch onderzoek, via de organisatie van rondleidingen en via een herbestemmingsoefening samen met de studenten monumentenzorg van het RLICC (KU Leuven).


ZuidWest – Ik xploreer mee

Met het project 'Ik xploreer mee' wil Erfgoed Zuidwest industriële en landschappelijke erfgoedsites en erfgoedelementen in Zuid-West-Vlaanderen verzamelen en de kennis van deze sites met een participatieve methodiek op de kaart zetten. Zuid-West-Vlaanderen is een streek met heel wat groot en klein industrieel erfgoed. Van de 'koterij-aanbouw' van de thuiswever of een oud arbeiderscafé, over sheddaken en stoommachines, tot de stille reuzen: de vele bakstenen schoostenen die de streek nog rijk is. Al dit erfgoed wordt in kaart gebracht met dit project, en iedereen kan daar actief bij helpen! Ontdek op de website van Erfgoed Zuidwest meer over hoe je je steentje kan bijdragen.

Op onze website en de website van de partners kunnen de projecten gevolgd worden.