contact
MyEtwie
In de kijker

UCL toont academisch erfgoed in Musée L

Gepubliceerd op 19/11/2017
museel1

In Louvain-la-Neuve opende dit weekend 'Musée L' feestelijk zijn deuren. In het nieuwe museum toont de Université catholique de Louvain (UCL) de rijkdom van haar academisch erfgoed en haar historische en artistieke collecties. Musée L is meteen ook het eerste grootschalige universiteitsmuseum in ons land.

Bezoekers krijgen in Musée L een mooi beeld van het patrimonium van de UCL. Sommige collecties dateren al uit de 19de eeuw, zoals het in 1830 opgerichte Zoölogiekabinet. De collectie gipsafgietsels werd aangelegd vanaf 1864 door kanunnik Edmond Reusens, die de leerstoel Vroegchristelijke archeologie bekleedde, en de etnografische collectie met Afrikaanse voorwerpen heeft de universiteit dan weer te danken aan de reizen van hoogleraar Edouard De Jonghe in het begin van de 20ste eeuw.

Sommige collecties werden tijdens colleges gebruikt als didactisch materiaal, terwijl andere een kijk geven op het eigenlijke onderzoekswerk: notitieboekjes, correspondentie, opgezette specimens of instrumenten die gebruikt en soms zelfs ontworpen werden door wetenschappers in uiteenlopende domeinen: van de geneeskunde en de biologie tot de psychologie, de antropologie en de geologie. Het museum besteedt extra aandacht aan enkele vooraanstaande wetenschappers uit de geschiedenis, zoals Jean-Baptiste Carnoy, Georges Lemaître, Marc de Hemptinne en Albert Michotte.

Bij de splitsing van de Leuvense universiteit in 1968 werden de erfgoedcollecties verdeeld over de UCL en de KU Leuven. In de loop van de geschiedenis hebben tal van giften de universitaire collecties verrijkt. Vaak ging het daarbij om schenkingen van kunstenaars en kunstverzamelaars, maar in 2015 verwierf de universiteit ook bijvoorbeeld de collectie mechanische rekentoestellen van Luc De Brabandere.

Het museum is gevestigd in de voormalige 'Bibliothèque des Sciences et Technologies', een gebouw in brutalistische betonarchitectuur dat werd ontworpen door architect André Jacqmain, met een interieur van Jules Wabbes. De vaste tentoonstelling in Musée L is thematisch ingedeeld en beslaat zes verdiepingen van het gebouw. Vijf facetten van het menselijke vermogen om te creëren en te bedenken staan centraal: verwondering, vraagstelling, overdracht, beroering en bespiegeling. Het traject doorheen het museum verloopt niet chronologisch, al zijn er enkele historische referentiepunten.

Meer informatie over het museum vind je op www.museel.be.