contact
MyEtwie
In de kijker

Universeum 2018: wij waren erbij

Gepubliceerd op 20/06/2018
Categorie
universeum

Van 13 tot 15 juni ging de jaarlijkse conferentie van Universeum, European Academic Heritage Network, door in Glasgow. Het thema luidde Working together: partnerships, co-creation, co-curation en de focus werd gelegd op het belang van samenwerking voor universiteitsmusea, zowel binnen de eigen campus als daarbuiten. Na een algemeen welkom van de University of Glasgow en het bestuur van Universeum, bracht Mark O’Neill zijn keynote speech over de samenwerking tussen de verschillende musea in Glasgow.

Dag 1

Het nut van samenwerking en partnerschap kwamen zeer duidelijk naar voren in de lezingen van de eerste dag. De 5-minuten papers waren een schot in de roos: kort, bondig en heel interessant! Wat vooral besproken werd, waren de wederzijdse voordelen als er studenten geëngageerd worden in de academische collectie en omgekeerd. Het gaat dan enerzijds om het gebruik van erfgoedobjecten in de lessen en het curriculum, bijvoorbeeld medische apparatuur in de lessen geschiedenis van de geneeskunde aan de Universidad del Rosario in Bogotá (Colombia). Anderzijds worden meer en meer studenten betrokken bij de collectie en in de werking van het museum: rondleiden van bezoekers, kiezen en tentoonstellen van hun topstuk uit de collectie, stage en digitalisering… (o.a. Universiteit van Amsterdam, Upssala University). De postersessies in de late namiddag gingen verder op hetzelfde elan: hoe kunnen we onze academische objecten en ons erfgoed meer in de kijker plaatsen bij studenten en hoe kunnen diezelfde studenten bijdragen tot onze werking. Een bezoek aan The Hunterian Museum mét rondleiding van een MUSE student guide (museum student educator) rondde de dag letterlijk in schoonheid af.

Dag 2

De tweede dag van het congres stond in het teken van co-curatorschap. Een zeer interessante casus was die van Emily Hick van The Centre for Research Collections van Edinburgh University. Op twee dagen tijd werden studenten aan het werk gezet in een grootschalige herverpakking van een belangrijke collectie. In de Glasgow School of Art Fashion show werden alumni aangesproken om de tentoonstelling n.a.v. de 70ste verjaardag van de school mee vorm te geven. Göttingen Universität gaf het publiek toegang tot meer dan 20.000 objecten uit hun collectie. Door verschillende metadata en de mogelijkheid tot reproductie mee te geven (open access!), vormen ze een schat voor onderzoek en onderwijs.

In de namiddag werden er opnieuw verschillende posters voorgesteld, waarvan we er één uitlichten die interessant is voor het Belgische netwerk: die van Nathalie Nyst. Nathalie Nyst is professor aan de Université libre de Bruxelles en wil het academisch erfgoed in het Franstalige deel van België institutionaliseren in een platform in samenwerking met Louvain-la-Neuve, Luik, Namen en Bergen naar analogie met het Vlaamse interuniversitair platform. Zo wil ze meer inzetten op het uitwisselen van expertise en strategieën rond bewaring en gebruik van de collectie, en een gemeenschappelijke inventaris opzetten.

Dag 3

Op de derde dag van de conferentie was het tijd voor eigen inbreng. Er werd gediscussieerd rond het thema ‘recent heritage of science in the university’. Wat geldt als recent erfgoed? Hoe stellen we het tentoon? Moeten we het publiek betrekken in het vormen van de collectie? Wie is dat publiek überhaupt? Moeten we ons richten op een nog onontgonnen publiek of hoeft dat niet? Wat zijn de gevaren om het publiek te betrekken bij collectievorming? Hoe spelen we in op de toekomst? In de namiddag volgden nog enkele lezingen en de afsluitende algemene vergadering.

Het was een vruchtbaar congres met veel nieuwe inzichten, praktijken en ideeën, maar vooral opgefriste ‘goesting’ om het interuniversitair platform voor academisch erfgoed in Vlaanderen nieuw leven in te blazen!