contact
MyEtwie
In de kijker

University heritage today: Beyond public engagement?

Gepubliceerd op 12/07/2013
universeum-valencia

Van 6 tot 8 juni nam ETWIE deel aan de 14de Network Meeting van Universeum, het Europese netwerk rond academisch erfgoed. Het thema van de bijeenkomst, die plaatsvond in Valencia (Spanje), was 'University heritage today: Beyond public engagement?'

Tijdens de openingssessie in La Nau, het cultureel centrum van de universiteit van Valencia, kreeg de internationale deelnemersgroep een uitgebreid overzicht van de wetenschappelijke collecties en universiteitsmusea in Spanje. Het vervolg van de conferentie vond plaats in de gebouwen van het 'Institut de Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero', een onderzoekscentrum dat zich focust op de historische en sociale studie van geneeskunde en wetenschap.

De thematisch ingedeelde sessies boden telkens een gevarieerd gamma aan projecten en initiatieven rond academisch erfgoed uit heel Europa, van Uppsala tot Turijn. Op het programma stonden ook enkele bijdragen uit ons land. Zo lichtte Willem Dedobbeleer de toekomstplannen rond een gecentraliseerd universeitsmuseum aan de Universiteit Gent toe, en gaf professor Danny Segers een stand van zaken rond het interuniversitaire project rond academisch erfgoed in Vlaanderen. Nadine Nyst besprak dan weer de uitdagingen waarmee het netwerk van musea aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) de voorbije tien jaar geconfronteerd werd.

Tijdens de conferentie kwamen heel wat inspirerende 'best practices' uit het domein van het academisch erfgoed aan bod. Daarnaast werden echter ook de moeilijkheden en uitdagingen niet uit de weg gegaan. Opvallend was dat beheerders van universiteitsmusea in verschillende landen met gelijkaardige problemen te kampen krijgen. De meeting van Universeum vormde dan ook een geschikt platform om aan expertisedeling te doen.

Een heet hangijzer in de sector is het behoud en beheer van 'recent wetenschappelijk erfgoed'. Tijdens een workshop op de laatste dag van de conferentie werd dieper ingegaan op een aantal uitdagingen hierrond. Zo werd onder meer nagedacht over de zin en onzin van selectiecriteria en over het ontwikkelen van een 'toolkit' voor het behoud van hedendaags academisch erfgoed. Een werkgroep van Universeum zal deze thema's de komende maanden verder uitwerken.

De deelnemers aan de meeting konden verder genieten van geleide bezoeken aan enkele relevante tentoonstellingen, en aan het observatorium en de botanische tuin van de universiteit van Valencia.

De 15de Universeum Network Meeting zal van 12 tot 14 juni 2014 plaatsvinden in Hamburg (Duitsland). Dit najaar, op 18 november 2013, organiseert Universeum ook nog de jaarlijkse 'European Academic Heritage Day'.

www.universeum.it