contact
MyEtwie
In de kijker

Vlaamse overheid kent projectsubsidies toe

Gepubliceerd op 15/01/2016
botterwerf_annevlieg

Vlaams minister Sven Gatz heeft een beslissing genomen over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste helft van 2016. In deze ronde werden zes ontwikkelingsgerichte erfgoedprojecten goedgekeurd. In twee van deze projecten fungeert ETWIE als partner.

Duiken in de machine. Industriële en agrarische machines in 3D (Stedelijke Musea Kortrijk) - 80.000 euro

Het project is een experimenteel onderzoek naar het gebruik van 3D tekeningen in het beheer, de bewaring en ontsluiting van industrieel en agrarisch erfgoed en de kwaliteitsverbetering die dit gebruik met zich meebrengt voor onderzoek en ontsluiting. Fase twee focust zich op het concretiseren in enkele cases, het verzamelen van expertise rond bewaring van 3D digitale objecten, en het (internationaal) delen van de expertise.

Naar een brandend actueel ambacht. Nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden in Vlaanderen en Brussel (IJzer en Vuur!) - 55.000 euro

Het project omvat het duurzaam borgen van de overdracht van kennis en vaardigheden wat betreft het ambacht van het kunstsmeden. Hiertoe worden de materiële mogelijkheden om het ambacht uit te oefenen, vergroot. Ten tweede wordt het opleidingskader verbeterd en geprofessionaliseerd. Ten derde wordt het potentieel van het toepassingsgebied van de smeedkunst ten volle benut.

Meer info over de toegekende projectsubsidies: www.kunstenenerfgoed.be