contact
MyEtwie
In de kijker

Vlaamse regering keurt Varenderfgoedbesluit goed

Gepubliceerd op 07/08/2015
tomidi_mvd

Op voorstel van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft de Vlaamse regering vandaag een besluit goedgekeurd dat de uitvoering van het Varenderfgoeddecreet regelt.

Het Varenderfgoeddecreet van 29 maart 2002 was het eerste decreet dat specifiek voorzag in de bescherming van het erfgoed dat effectief in de vaart was of in de vaart kon worden gebracht. Na tien jaar praktijkervaring werd dit tijdens de vorige regeerperiode geƫvalueerd. Het Vlaams parlement nam op 23 april 2014 de wijziging van het decreet aan en op 9 mei 2014 werd het bekrachtigd door de Vlaamse regering. Met het besluit van vandaag voert de Vlaamse regering deze wijzigingen uit.

Het Varenderfgoedbesluit bevat onder andere de volgende elementen:
- de criteria waaraan het varend erfgoed moet voldoen om te worden opgenomen in de vastgestelde inventaris
- een lijst met alle meldingsplichtige handelingen en de bijhorende meldingsprocedure
- een regeling over een toelatingsprocedure voor beschermd varend erfgoed dat naar het buitenland gaat
- een vereenvoudigde premieregeling voor periodieke onderhoudswerken aan het beschermd varend erfgoed waarbij een beheersplan niet meer nodig is
- een vereenvoudigde procedure voor beheerspremies voor ingrijpende werken aan het beschermd varend erfgoed

"Vlaanderen beschikt over een uitgebreide collectie waardevol varend erfgoed, dat we graag varend willen houden," aldus Bourgeois. "Deze nieuwe, vereenvoudigde wetgeving biedt hiertoe meer mogelijkheden."