contact
MyEtwie
In de kijker

Xploreer jij mee in september?

Gepubliceerd op 12/09/2018
201808_banners_ik-xploreer-mee

Speuren naar Industrieel Erfgoed op de wekelijkse markt? Inwoners van de gemeente Wervik kunnen morgen voor het laatst naast een kilo wortels en een zak 'patatten' ook op oude luchtfoto's uit de jaren '50 en '60 speuren naar oude bedrijven en hun schoorstenen in hun omgeving.

Hoezo Exploreren?

Samen met een aantal erfgoedpartners bouwen Erfgoed Zuidwest, Intercommunale Leiedal en het museum Texture aan een participatieve erfgoedkaart. Dit is een kaart waar elke geïnteresseerde in Zuid-West-Vlaanderen (of daarbuiten) zijn verhalen en sporten op kan nalaten, al dan niet aangevuld met bronnen of foto's. Zo'n kaart is uiteraard nooit af, maar doordat de verzamelde informatie nadien voor iedereen beschikbaar is, kan de kaart vervolgens aan de basis liggen van nieuwe projecten rond industrieel erfgoed.

Wie graag met zijn vereniging, woonzorgcentrum, caf├ę, heemkring of vriendengroep aan de slag wil met het karteren van erfgoedverhalen, -locaties en -kennis kan contact opnemen met erfgoed@zuidwest.be om een map-a-ton op maat te organiseren.

Op de website van Erfgoed Zuidwest wordt het 'ik-xploreer mee!' project verder toegelicht. Je kan er de reeds aangevulde 'Schoorsteenkaart' raadplegen en voor gevorderde speurneuzen die meer willen helpen zijn er nog enkele suggesties voor grondiger zoekwerk via beeldbanken en archieven.