contact
MyEtwie
Project

Virtuoos met Vuur! (2015-2018)

Een nieuwe erfgoedopleiding waarin de buitenlandse meesters Pavel Tasovsky en Claudio Bottero aan jong aanstormend smeedtalent de kneepjes van het vak leren? Maak kennis met Virtuoos met Vuur!, een uniek project dat plaatsvond tussen 2015 en 2018...

Project in het kort

  • Titel: Virtuoos met Vuur! Een nieuwe smeedopleiding in België

  • Partners: IJzer en Vuur! vzw en ETWIE

  • Locatie; Molenbeek, Antwerpen en Charleroi

  • Looptijd: 2015-2018

  • Budget: 120.000 euro via het SOFINA Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

  • Contactpersoon bij ETWIE: Joeri

Context van de opleiding

De activiteiten van IJzer en Vuur! vzw zijn voornamelijk praktijkgericht. Hoewel het ambacht van het kunstsmeden zo weer positief onder de aandacht wordt gebracht, is een structurele aanpak om het ambacht te borgen broodnodig. Het ambacht van het kunstsmeden wordt vandaag namelijk slechts door enkele liefhebbers op een professionele manier beoefend. Weinigen van hen verdienen er hun brood mee; niet als smid, niet als kunstsmid. Architecten en restauratoren worden dan weer geconfronteerd met een gebrek aan kennis en kunde om smeedijzeren delen van waardevolle gebouwen te herstellen en te restaureren. Om een structurele aanpak te ontwikkelen, heeft de vzw tussen 2014 en 2016, in samenwerking met diverse partners (waaronder ETWIE), een erfgoedproject uitgewerkt dat inzet op de borging van het smeedambacht.

cover
Bottero_smid_geenattributie_etwie
Tasovsky_smid_geenattributie_ETWIE

Inhoud van de opleiding

Eén van de concrete acties uit het erfgoedproject was de uitwerking van een voortgezette opleiding in het kunstsmeden voor jonge smeden die al een basisopleiding gevolgd hadden. Een duwtje in de rug zodat ze zich zouden kunnen vestigen als professionele smid. Met de financiële steun van het Platform voor Opleiding en Talent werd een driejarig programma ontwikkeld waarin buitenlandse meestersmeden Claudio Bottero en Pavel Tasovsky jongeren de kneepjes van het vak leerden. Na een korte selectieronde in 2015 ging het programma van start. Claudio Bottero focuste eerst heel sterk op het tekenen en ontwerpen, om dan via verschillende oefeningen de mogelijkheden van het materiaal en de technieken af te tasten. Tsjechische collega Pavel Tasovsky hechtte dan weer veel belang aan een uitstekende beheersing van de basistechnieken en het klassieke werk alvorens de deelnemers een eigen vormentaal konden ontwikkelend om tot een eindwerk te komen.

Heb je vragen over dit project?

Contacteer ons!

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...