contact
MyEtwie
Publicatie

978 94 6436 674 7

Auteur Wouter DAVIDTS, Laura BOVSÒVERS-CARRETTE, Camille BLADT
Trefwoorden drukpersen, drukken, drukkunst, lithografie
Uitgever Hannibal Books
Jaar van uitgave 2022
Pagina's 464 p.
Stad of gemeente Veurne
Website https://fransmasereelcentrum.be/nl/product/diepdruk-vlakdruk-hoogdruk-doordruk-50-jaar-frans-masereel-centrum-kasterlee-1972-2022/
ISBN 9789464366747
Sinds haar statutaire oprichting in 1972 is het Frans Masereel Centrum, genoemd naar de Belgische graficus, houtsnijder, kunstschilder, tekenaar en pacifist Frans Masereel, uitgegroeid tot een van de meest uitdagende en inspirerende omgevingen voor kunstenaars en critici om grafiek en printed matter-at-large te onderzoeken. Naar aanleiding van haar 50ste verjaardag vroeg het Frans Masereel Centrum aan de onderzoeksgroep KB45 (Kunst in België sinds 1945, UGent) om haar geschiedenis te boek te stellen. Op basis van extensief archiefonderzoek schetst Diepdruk – vlakdruk – hoogdruk – doordruk een rijk historisch portret van de internationaal gerenom­meerde residentie- en tentoonstellingsruimte in Kasterlee. In zes hoofdstukken en evenveel decennia wordt de lezer doorheen de geschiedenis van het Centrum geleid, waarbij bewust de spanning tussen de densiteit van de chronologische ordening enerzijds en de selectieve bespreking van feiten en protagonisten anderzijds wordt opgezocht. Het boek start in 1962, het jaar waarin Turnhoutenaar Fons Mertens drukpersen begint te verzamelen die de basis vormen van de technische uitrusting van het latere Frans Masereel Centrum. In rijkelijk geïllustreerde bijdrages besteedt het boek aandacht aan onder meer de architectuur van het Centrum, de cultuurpolitieke context waarin het functioneerde en de kunstenaarsboeken die het heeft uitgegeven, tegelijk bundelt het ook interviews met voormalige werknemers en kunstenaars die er resideerden. Elk decennium wordt afgesloten met een selectie aan grafische werk gemaakt in het Centrum, alsook een gedetailleerde chronologie van gebeurtenissen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...