contact
MyEtwie
Publicatie

Alfabetische registers van scheepsnamen van Nederlandse koopvaardij-zeilschepen uit boeken e.d. welke betrekking hebben op de Nederlandse grote zeilvaart in de negentiende en twintigste eeuw

Auteur K. SUYK
Trefwoorden woordenboek, repertorium
Uitgever Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders
Jaar van uitgave 2000
Pagina's 213
Stad of gemeente Hoorn