contact
MyEtwie
Publicatie

Antwerpen huldigt (eindelijk) ir. J.N. Mengin 1760-1842 ontwerper en bouwer van de eerste havendokken.

Auteur Albert HIMLER
Jaar van uitgave 2006
Kon. Havenwerktuigen, jrg. 61 (oktober 2006) 8, p. 18-24.