contact
MyEtwie
Publicatie

Beschermingen 2002. Monumenten,Stads- en Dorpsgezichten, Landschappen.

Auteur s.n.
Trefwoorden Vlaanderen, monumentenzorg, inventaris, monumenten, beschermingen
Jaar van uitgave 2003
Brussel / Bruxelles, (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, A.R.O.H.M.) 2003.