contact
MyEtwie
Publicatie

Bestraffing in de 1e helft der 19e eeuw

Auteur A.K. EVRARD
Jaar van uitgave 2012
Pagina's 278-283
Nummer 4
Titel van het tijdschrift Ghendsche Tydinghen. Tweemaandelijks tijdschrift va de Heemkunde en Historische Kring Gent