contact
MyEtwie
Publicatie

Bouleverser des habitudes. De wettelijke regeling van de havenarbeid rond 1900.

Auteur Joris VAN ELSEN
Jaar van uitgave 2007
Brood & Rozen. Tijdschrift voor de geschiedenis van sociale bewegingen (2007) 1, p. 27-45.