contact
MyEtwie
Publicatie

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 16n3. Arrondissement Turnhout. Kanton Herentals.

Auteur s.n.
Trefwoorden België, Vlaanderen, cultuur, architectuur, inventaris, Provincie Antwerpen, bouwen, Turnhout, cultuurbezit, Arrondissement Turnhout, Herentals, Kanton Herentals
Jaar van uitgave 2001
Brussel/Turnhout, (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap / Brepols) 2001.