contact
MyEtwie
Publicatie

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. I. Architectuur. Deel 9n. Provincie Antwerpen. Stad Mechelen. Binnenstad.

Auteur s.n.
Trefwoorden België, Vlaanderen, cultuur, architectuur, inventaris, Provincie Antwerpen, Mechelen, bouwen, cultuurbezit, binnenstad
Jaar van uitgave 1984
Gent, (Snoeck-Ducaju / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROHM), Dienst Monumenten- en Landschapszorg) 1984.