contact
MyEtwie
Publicatie

De eerste poldermolen staat in Vlaanderen. Gent Hoosmolen 1316. Samenvatting = The first drainage mill stands in Flanders. Ghent Hoosmolen 1316. Summary = Le premier moulin d'assèchement se trouve en Flandre. Gand Hoosmolen 1316. Résumé = Die erste Was

Ga naar
Auteur Lieven DENEWET
Jaar van uitgave 2006
Molenecho's. Vlaams tijdschrift voor molinologie, jrg. 34 (okt.-dec. 2006) 4, p. 272-276.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...