contact
MyEtwie
Publicatie

Potentiële historische bodemverontreiniging als gevolg van industriële activiteiten in de 19de en 20ste-eeuwse stad. Een bronnenkritische studie over de casus Gent 1795-1926.

Ga naar
Auteur Liesbet VAN NIEUWENHUY
Jaar van uitgave 2008
Proefschrift Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, juni 2008.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...