contact
MyEtwie

Privacy policy

Expertisecel ETWIE is een cel binnen het Industriemuseum en valt dus onder het AGB Erfgoed van de Stad Gent. Het AGB Erfgoed hecht belang aan jouw privacy en volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat je persoonlijke gegevens dient in te vullen, is het wel mogelijk dat we jou om persoonlijke informatie vragen. Het AGB Erfgoed, en dus ook ETWIE, behandelt de persoonsgegevens die je doorgeeft met respect voor je privacy.

Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft via de website, geef je het AGB Erfgoed / ETWIE de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor informatieve doeleinden met betrekking tot de werking van de expertisecel. We gebruiken die gegevens enkel en alleen binnen die eigen werking. Je geeft ETWIE bijgevolg het recht om:

  • jou te informeren over de diensten van ETWIE;

  • jou te kunnen laten deelnemen aan activiteiten die volledig of gedeeltelijk door ETWIE worden georganiseerd;

  • jou de nieuwsbrief, uitnodigingen en andere informatie te versturen;

  • jouw gegevens te gebruiken om statistieken bij te houden rond gebruik van de website of nieuwsbrief;

  • jouw gegevens te delen met derden in het kader van onderzoek of collectievorming, of op de deelnemerslijst van een evenement/activiteit waaraan je deelneemt.

Wanneer je gegevens verzendt, geef je de toestemming om deze te gebruiken. Je hebt het recht om die toestemming terug in te trekken, en je persoonsgegevens op elk moment in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Wil je dit recht inroepen? Dat kan via ons contactformulier.

Met jouw expliciete toestemming gebruiken we jouw gegevens indien relevant ook voor de ETWIE-kennisbank. We bezorgen de door jou verstuurde gegevens dus niet aan derden, met uitzondering van hierboven vermelde gevallen en wanneer dit wettelijk toegestaan en verplicht is.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

AGB Erfgoed / Industriemuseum / ETWIE, Botermarkt 1, 9000 Gent

BTW BE537.522.332

Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het dan via info@etwie.be. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over jouw rechten en privacy vind je ook hier.