contact
MyEtwie
Evenement

Naar molens kijken: molententoonstelling

  • 29 mei, 2021 - 26 september, 2021
  • Provinciale Erfgoedsite Ename - Erfgoedcentrum

Vanaf 29 mei 2021 kan je in de Erfgoedsite Ename, in het Erfgoedcentrum, 'Naar molens kijken', een expo die molens vanuit een ander perspectief bekijkt.

De molen en zijn molenaar zijn een onuitputtelijke bron van metaforen, symbolen en allegorieën, waardoor ze vaak onderwerp worden van populaire, romantische taferelen. Getuige hiervan de kunstwerken van de Latemse en Dendermondse schilders, net als een ets van Jan Decleir die je in de tentoonstelling kunt bewonderen.

Maar er is meer: windmolens, watermolens en rosmolens malen graan, pletten zaden, werken op getijden, drijven blaasbalgen aan, leggen polders droog, verzagen bomen, zwingelen vlas… Deze expo toont je de molen als moeder van technieken. Het ambacht van molenaar werd erkend als immaterieel erfgoed. Molens zijn bakens in het landschap met een mooie toekomst: met de milieuvriendelijke kracht van water en wind maken ze het beste meel ter wereld!

Lieven Denewet en Georges Souffreau stellen er ook hun nieuwste publicatie voor: " De molens van Ename", op basis van archiefonderzoek.

Praktische info: https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedinstellingen/ename/tentoonstelling/naar-molens-kijken.html

Naar molens kijken tento_ETWIE

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...