contact
MyEtwie
Evenement

X Censuur en beeldcultuur

  • 1 april, 2021 - 7 november, 2021
  • Nationaal Museum van de Speelkaart

Xconfronteert en verbindt. De expo brengt uiteenlopende (kunst)werkensamen om overeenkomsten te zoeken tussen lokale verhalen en wereldwijde fenomenen, tussen geschiedenis en actualiteit, tussen economie en politiek, tussen kunst en kitsch. Hoe ga je vandaag om met beelden uit het verleden die niet meer passen in een hedendaags referentiekader? Hoe proberen overheid en religie al eeuwenlang de goede (?) zeden te bewaren? Hoe bepalen economische belangen wat wel en wat niet getoond kan worden?

Xbiedt geen antwoorden, maar vragen. Het daagt de bezoeker uit om de eigen grenzen af te tasten, maar ook om de rollen om te draaien en zich te verplaatsen in het perspectief van “de ander”.

X,legt niet het zwijgen op, maar maakt expliciet plaats voor dialoog. Tot drie maal toe wordt een groep uitgenodigd voor een residentie in de tentoonstelling. Telkens nemen een cartoonist, een denker en een kunstenaar de groep mee in een creatief denkproces rond censuur. De resultaten van die sessies gaan deel uitmaken van de expo.

Meer info op de website van het Museum van de Speelkaart.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...