contact
MyEtwie
Actor

Blusch Maatschappij van Wommelghem vzw

  • Museum

Na de restauratie van een eerste wagen in 2003, werd na rijp beraadbesloten door de brandweermannen van het korps van Wommelgem omeen vzw op te richten met als doel het brandweermaterieel te bewaren en onder te brengen in een museum. Dat museum bevindt zich in een lokaal op recreatiedomeinFort 2 te Wommelgem.

Het doel van het museum is:

  • brandweer- en veiligheidsmateriaal te verwerven, onderhouden, in stand houden en archiveren;
  • activiteiten met heemkundige, culturele of educatieve waarde te organiseren;
  • brandweer- en veiligheidsmateriaal in te zetten voor sociale doeleinden en diverse plechtigheden met als doel het veiligheidsconcept uit te dragen.

In het museum is allerhande brandweer materiaal tentoongesteld, gaande van kleine blusmiddelen, ademlucht toestellen, krantenartikelen, foto materiaal, enz . Het museum is opgevat in twee delen. Het eerste deel bestaat uit klein brandweermateriaal en -kledij, in het tweede gedeelte worden voertuigen uitgestald die vroeger door het korps werden ingezet.

Men restaureert ook voertuigen met het oog op de historiek van de wagen, hoe hij er origineel uitzag, bouwjaar en waar hij in dienst was.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...