contact
MyEtwie
Actor

Chris Sterken

  • Onderzoeker

Prof. Christiaan Sterken is emeritus onderzoeksdirecteur en gastprofessor aan de vakgroep fysica van de VUB. Hij is een expert op het vlak van de geschiedenis van de astronomie. In 2006 werd hem de Sartonleerstoel voor de Geschiedenis van de wetenschappen aan de UGent toegekend. Tot voor kort gaf hij de cursus "Elements of the History of Natural Sciences" aan de universiteiten van Gent en Brussel.

Thema's