contact
MyEtwie
Actor

Ina Metalidis

  • Expert

Ina Metalidis doctoreerde in de archeologie aan de KU Leuven. Binnen het erfgoedveld deed ze ervaring op als medewerker van Manifesta 9. Daar coördineerde ze een erfgoedsymposium die leidde tot een beleidsdocument voor actoren in de Mijnstreek. Vandaag is ze actief in de VZW Het Vervolg, een vzw die zich inzet voor het realiseren van elementen uit dit beleidsdocument en via toeristische als kunstprojecten het mijnerfgoed als een grondstof gebruikt voor socio-culturele en economische ontwikkeling in de streek.

Van 2013 tot 2016 was ze lid van de Algemene Vergadering van ETWIE.