contact
MyEtwie
Actor

Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn

  • Onderwijsinstelling

De Koninklijke Beiaardschool, Internationaal Hoger Instituut voor Beiaardkunst is onderdeel van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) en heeft een gespecialiseerd leerplan. De school is erkend door het Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap waardoor je er het officieel getuigschrift 'Beiaardier' kan behalen.

De school verzorgde reeds verschillende (muzikale) publicaties. Sinds mei 2016 heeft de Beiaardschool er een nieuweKamerbeiaard bij, een instrument van drie ton en met vijftig bronzen klokken. De beiaard is traditioneel een toreninstrument, dat hoog boven de toehoorders zijn klanken uitstrooit. Via de Kamerbeiaard komt het instrument letterlijk dichter bij het publiek. Op die manier treedt het instrument naar buiten, kan het toehoorders bekoren enjonge mensen enthousiast maken om ook beiaard te leren spelen. Daarnaast is het voor de studenten van de Beiaardschool een speel- en publieksvriendelijk instrument.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...