contact
MyEtwie
Actor

Museum Sashuis

  • Museum

Het Museum Sashuis vertelt de ontstaansgeschiedenis van het kanaal van Willebroek en tevens de daarmee verbonden geschiedenis van de gemeente Willebroek. Het sashuis zelf dateert uit 1608 en behield zijn functie tot 1980, toen het Sas van Willebroek gesloten werd. Na een grondige restauratie werd het in 1987 als officieel gemeentelijk museum geoopend.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...