contact
MyEtwie
Actor

Museum van de geïntegreerde politie

  • Museum

Het museum, sinds 2006 ondergebracht in een voormalige legerkazerne in Etterbeek, is gewijd aan de federale politie, maar herbergt ook een hele collectie van de verschillende politiediensten uit het verleden: de burgerwacht, de rijkswacht, de gerechtelijke politie, de gemeentelijke politie, de militaire politie... Je leert deze diensten kennen via de uitgebreide verzameling uniformen, decoraties, wapens, voertuigen en foto's.

Een eerste deel van de collectie ontsproot uit een tentoonstelling over de geschiedenis van het rijkswachtkorps die in 1968 in het Brusselse stadhuis werd georganiseerd. Al vlug volgde daaruit het 'Centrum voor de geschiedenis en de tradities van de rijkswacht'. Het tweede grote deel van de collectie, over de gerechtelijke politie, komt uit het didactische 'Misdaadmuseum' dat sinds 1925 gevestigd was in het Justitiepaleis. Deze collectie werd in 2006 verworven.

De voorbije jaren heeft het museum de collecties toegankelijk proberen te maken voor het grote publiek. De statische opstelling van de collecties werd recent grondig vernieuwd. Ook werden een aantal thematische tentoonstellingen ontwikkeld, bijvoorbeeld over namaakproducten en dierenwelzijn. Het museum kreeg in 2014 ook een vzw-structuur, waardoor men nauwer probeert aan te sluiten bij de professionele museumwereld. Bij het museum hoort een documentatiecentrum waar je informatie kunt inwinnen over de geschiedenis van de brigades, het leven van de rijkswachter of over de werking van de vele politiediensten doorheen de jaren.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...