contact
MyEtwie
Actor

Nelleke Teughels

  • Onderzoeker

Nelleke Teughels is postdoctoraal onderzoeker bij FOST (Vrije Universiteit Brussel). Haar doctoraatsonderzoek naar de materiële cultuur van winkelketens in voedingswaren en de sociale en culturele impact hiervan op identiteitsconstructie liet haar toe zich te verdiepen in de eigenheden en de problematiek van industrieel en commercieel erfgoed, thema's die verder worden uitgediept in haar postdoctoraal onderzoek. Als co-titularis van de cursus FORUM binnen de opleiding Kunstwetenschappen en Archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel verdiept ze zich in de actuele thema’s en debatten binnen het erfgoedveld en probeer ze de studenten bewust te maken van de hedendaagse erfgoedproblematiek en van het fundamentele belang van immaterieel en materieel erfgoed.

Nelleke Teughels is lid van de Algemene Vergadering van ETWIE.