contact
MyEtwie
Actor

Streekmuseum Rietgaverstede

  • Museum

Museum Rietgaverstede is het levenswerk van Antoine Janssens (1922-1996). Naast de verzameling die u vandaag kan bekijken, legde hij ook een archief aan van duizenden foto's, postkaarten en documenten over het Land van Nevele.

Na enkele succesvolle tentoonstellingen te hebben georganiseerd in de jaren 40 en 50, besloten Antoine Janssens en zijn echtgenote, Agnes Van der Vennet, een eigen museum op te richten, dat op 25 mei 1963 geopend werd. het initiatief bleek een succes: ontelbare schenkingen maakten snel een uitbreiding noodzakelijk. Zo werd op 22 mei 1971 de letterkundige afdeling, met de handschriften van Cyriel Buysse, geopend door A. Van Mechelen, minister van Nederlandse Cultuur. Antoine Janssens ging ook verdwijnende beroepen en industrieën filmen. Hij vereeuwigde op bewegend beeld o.a. de cichoreifabriek Buysse-Loveling, de melkerij Sint-Mauritius, de klompenmaker, de kuiper en vele anderen.

In het museum Rietgaverstede in Nevele krijg je een doorsnede van een Meetjeslands huis uit de 19de eeuw te zien. Landbouwwerktuigen, verdwenen industrieën en ambachten en de belangrijke rol van het Schipdonkkanaal tijdens de twee Wereldoorlogen ontbreken evenmin. Zoals overal te lande, werden in Nevele klompen en garelen gemaakt, manden gevlochten, bijen geteeld. Er werd geweven, bier gebrouwen, kaas gemaakt en speculoos gebakken. En er was een smidse, een schrijnwerkerij, een schoen- en een wagenmakerij. Vlas werd gehekeld en gezwingeld, bieten werden gestekt, wol gekaard, melk gekarnd. Een boekweitzeef, aardappelbloemmolens en zifters voor fijnbakkersmeel, een boterbalans en cholocadevormen, waskuipen en waswringers, een houtskoolkomfoor, muizen- en rattenvallen: het getuigt allemaal van vervlogen tijden.

Alles wat té groot, té lomp of té zwaar was, werd buiten het museum onder een afdak gestockeerd. Zo vind je naast allerhande landbouwwerktuigen ook karren en paardentuig, ja zelfs een complete "kapsjees", een koets voor rijkere Nevelaars. De meer speciale werkzaamheden die in het museum aan bod komen zijn: de haarpluizerij, de cichoreibranderij Buysse-Loveling, het alaam van de "spekkenbakker", de nougatfabriek Vital, de tabaksfabriek "Nivella", de Sint-Mauritiusmelkerij en het "spellewerk".

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...