contact
MyEtwie
Actor

Toerisme en SpoorPatrimonium (TSP)

  • Organisatie

De vzw Toerisme en SpoorPatrimonium (TSP) heeft als doelstelling het verwerven, bewaren en restaureren van oud, in onbruik geraakte, materieel van de Belgische Spoorwegen. Dit materieel is eigendom van de vereniging of van de leden die het aan de vereniging toevertrouwen. Het gaat hoofdzakelijk over gemotoriseerd rollend materieel maar ook andere getuigen van het verleden, zoals seinhuizen, overwegen en typische spoorse objecten worden bewaard. De restauratie gebeurt volledig door vrijwilligers in hun vrije tijd. Momenteel wordt het reeds gerestaureerde materieel bewaard in het Spoorwegmuseum in Saint-Ghislain.

Thema's