contact
MyEtwie
Actor

UGentMemorie

  • Project

UGentMemorie is het virtuele geheugen van de UGent. Het brengt herinneringen, geschiedenissen en erfgoed van de universiteit bij elkaar. Rode draad doorheen UGentMemorie is de impact van stad, maatschappij en wetenschap op de universiteit en vice versa. Geregeld worden onderwerpen uitgediept in dossiers, de tentoonstellingen van dit virtuele museum.

UGentMemorie is méér dan een vitrine van het verleden. Het gaat actief op zoek naar herinneringen en getuigenissen via interviews en archiefonderzoek. UGentMemorie stimuleert daarnaast onderzoekers en studenten om onderzoek te doen naar de universiteit, haar wetenschappers, gebouwen, erfgoed en kennisproductie en biedt een platform om dit onderzoek te vertalen naar een breder publiek. UGentMemorie organiseert zelf geregeld activiteiten die de geschiedenis van de universiteit verdiepen, bevragen of actualiseren en wil ook attenderen op de activiteiten van de erfgoedinstellingen van UGent.

Onder het motto 'Durf her-denken' wilde UGentMemorie het tweehonderdjarige jubileum van de UGent 1817-2017 op een innovatieve en aanstekelijke manier voorbereiden. Via allerlei onderzoeks- en publieksactiviteiten wordt het verleden van de UGent, dat een rijke bron vormt van wetenschappelijk en maatschappelijk engagement, geëxploreerd. Het resultaat was een grote tentoonstelling in het STAM "Stad en universiteit. Sinds 1817" en enkele activiteiten/panelgesprekken.