contact
MyEtwie
In de kijker

1,5 miljoen euro voor restauratie Vlaamse molens

Gepubliceerd op 04/11/2015
rotemsemolen

Geert Bourgeois, Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent voor ruim 1,5 miljoen euro aan premies toe voor de restauratie van vijf waardevolle molens in Vlaanderen. Het gaat om drie watermolens (de Rotemse Molen in Halen, de Oyenbrugmolen in Grimbergen en de Dorpermolen in Opoeteren) en twee windmolens (de Beddermolen in Tongerlo en de Mosseveldemolen in Aalst).

De Rotemse Molen in Halen (foto boven), een watermolen uit de eerste helft van de 17de eeuw, werd in 2005 beschermd als monument, samen met de onmiddellijke omgeving waaronder de hoeve en het bakhuis aan de overzijde van de straat. Dankzij een premie van 350.000 euro zal de watermolen opnieuw maalvaardig zijn en kan ook de beschermde hoeve gerestaureerd worden.

De 18de-eeuwse molenromp van de Mosseveldemolen in Aalst is een van de weinige restanten van een achtkantige stellingmolen in een verstedelijkte omgeving. De molen is in privéhanden en huisvest een gerechtsdeurwaarderskantoor. Met de premie van 295.000 euro voorziet de eigenaar de integratie van het gelijkvloers van de molenromp in zijn kantoorgebouw. Een bezoek aan de bovenverdiepingen zal mogelijk zijn onder begeleiding op bepaalde data.

De Oyenbrugmolen is een watermolen op de Maalbeek in Grimbergen. In het verleden restaureerde de huidige eigenaar de maalinstallatie, de Girard-turbine (foto rechts) en liet hij een nieuw waterwiel installeren waarmee stroom kan worden opgewekt. Nu wordt 218.000 euro voorzien voor de maalvaardige restauratie van de molen en de opwekking van hernieuwbare energie uit kleine waterkracht. De molen zal na de restauratie regelmatig worden opengesteld.

De Beddermolen in Tongerlo fungeerde oorspronkelijk als abdijmolen. Het typisch Kempens molenerf, met de molen, de staande wip, de molenaarswoning met schuur en het bakhuis, behield zijn 18de-eeuwse uitzicht. Na de restauratie, waarvoor een premie van 559.000 euro wordt toegekend, zal het publiek de molen kunnen bezoeken. Vrijwillige molenaars zullen het maalproces tonen en het volledige domein wordt opengesteld door de vzw Kempens Landschap.

De Dorpermolen in Opoeteren (Maaseik) is een onderslag watergraanmolen. Vandaag zijn er nog maar enkele watermolens van dit type bewaard, waarvan de Dorpermolen met zijn houten binnenwerk uit de 17de en 18de eeuw één van de mooiste voorbeelden is. De molen wordt, met een premie van 414.000 euro, opnieuw maalvaardig gemaakt en ingericht als toeristisch onthaal- en informatiepunt voor het nabijgelegen natuurgebied de Duinengordel.