contact
MyEtwie
In de kijker

9th ICHC: Chemistry in Material Culture

Gepubliceerd op 29/08/2013
gustavianum

De ICHC (International Conference for the History of Chemistry) is een tweejaarlijkse conferentie die georganiseerd wordt onder de auspiciën van The Working Party on the History of Chemistry. Het congres brengt chemici en (wetenschaps- en techniek)historici samen en behandelt vragen omtrent het historisch en maatschappelijk belang van de chemie.

Tussen 21 en 24 augustus opende de universiteit van Uppsala (Zweden) de deuren voor de negende editie van de ICHC. Focus lag dit jaar op de relatie van de chemie met de materiële cultuur. In tien sessies, verspreid over drie dagen en twee mooie locaties - het Museum Gustavianum en het Universitetshuset - werden thema's als 'objecten en de filosofie van de chemie', 'materiële cultuur in de vroegmoderne chemie' en 'de geschiedenis van laboratoria' onder de loep genomen. Jammer genoeg was de link met materiële cultuur niet altijd even duidelijk. Er was bovendien zelden sprake van een erfgoedperspectief, terwijl dit toch expliciet was aangekondigd in de voorafgaande communicatie betreffende het congres. Ten slotte was er vaak, omwille van tijdsgebrek, geen ruimte voor discussie. Hierdoor misten sommige sessies wat diepgang.

Erg interessant was echter de keynote speech van Marta Lourenço. Zij had het over het toenemende belang van materiële bronnen voor de geschiedenis van de wetenschap. Lourenço is een van de drijvende krachten achter Universeum, het Europese netwerk voor academisch erfgoed.

Gedurende het ganse congres was een poster van ETWIE te bekijken. Hierin stelden we de vraag naar zin en onzin van een (virtueel) netwerk voor het borgen en bewaren van wetenschappelijk erfgoed. Ook het project ReINVENT stelde een poster voor in Uppsala. Een erg interessant project dat alle mogelijke informatie betreffende de 19de-eeuwse Schotse textielindustrie wil verzamelen en ontsluiten via een digitaal platform. Het is nog niet bekend waar en wanneer de volgende ICHC zal plaatsvinden.

Bekijk de ETWIE-poster (pdf; 3,1MB).
Bekijk de begeleidende flyer (pdf; 212KB).