contact
MyEtwie
In de kijker

De bijdrage van chemisch onderzoek aan de kunst - Analyse, restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen vroeger en nu

Gepubliceerd op 08/10/2013
kvcv13

Op vrijdag 8 november vindt in Brussel een symposium plaats met als thema 'De bijdrage van het chemisch onderzoek aan de kunst'. Het symposium is gericht op de analyse, restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen in een historische context. De dag wordt georganiseerd door de sectie Historiek van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV), de Chemie Historische Groep (CHG) van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) en het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).

Kunst en wetenschap zijn van ouds unieke en ongeĆ«venaarde prestaties van de mens. Zij vertalen, elk op hun manier, de waarnemingen en ervaringen uit de menselijke omgeving op een subjectieve en objectieve manier. Maar ze beĆÆnvloeden ook elkaar. Kunst kan wetenschappelijke hypothesen of processen begrijpelijk en artistiek voorstellen. Wetenschap is nodig om kunstuitingen in hun volle luister te laten schitteren en te bewaren. Over dit laatste aspect gaat het symposium.

Onze monumenten, schilderijen, kunstvoorwerpen staan voor nieuwe bedreigingen. Naast de bekende verkleuringen van pigmenten, afbladdering van beelden en gebouwen, herhaalde krimp en uitzetting, inwerking van schimmels en insecten, doen nieuwe uitdagingen hun intrede: klimaatveranderingen, nieuwe schadelijke milieucomponenten, moedwillige vernielingen, e.a. De scheikunde stelt haar arsenaal aan oude en nieuwe detectie- en verzorgingsmethoden ten dienste van het behoud van ons kunstpatrimonium. De eerste lezing zal hierover berichten. Vervolgens kijken enkele sprekers hoe dit praktisch in zijn werk gaat bij schilderijen, oude miniaturen en manuscripten, textiel en monumenten, en hoe chemici in een ver en recent verleden tegen kunstbescherming aankeken.

Deze studiedag richt zich niet alleen tot chemici die de evolutie van deze restauratie- en conservatiemethoden volgen, maar ook tot al wie bekommerd is om het behoud van ons erfgoed. De dag wordt afgesloten met een bezoek aan de laboratoria van het KIK.

Het symposium vindt plaats op 8 november 2013 in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel. Je vindt het volledige programma en een folder met praktische informatie op www.kvcv.be. De abstracts vind je in deze bijlage (pdf).