contact
MyEtwie
In de kijker

De Gentse textielindustrie circa 1950-2000

Gepubliceerd op 03/12/2013
bachelorproef_robin2

Om de kennisdeling in de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te stimuleren, bouwt ETWIE een open online-bibliotheek uit op zijn website. In deze ‘TWIE-bib’ worden relevante publicaties, artikels, rapporten en documenten in digitale vorm verzameld en ontsloten voor het geïnteresseerde publiek.

Vandaag werd de bachelorproef van Robin Debo over de Gentse textielindustrie in de tweede helft van de 20ste eeuw toegevoegd aan de TWIE-bib. Deze bachelorproef werd gemaakt in het kader van de opleiding geschiedenis aan de Universiteit Gent, in samenwerking met het MIAT Gent.

De Gentse textielindustrie circa 1950 – 2000. Een stand van zaken
Hoe evolueerde de textielindustrie in Gent tussen 1950 en 2000? Wat gebeurde er met de bedrijven en hoe is dit verlopen? Wat weten we? Hierover bestond vrij veel literatuur, die echter alleen afzonderlijke gevallen of specifieke invalshoeken bestudeerden. In deze bachelorproef werd getracht een algemeen overzicht te brengen en al deze informatie op een overzichtelijke en grondige wijze te bundelen.
Download de bachelorproef in de TWIE-bib

Heb je zelf interessante werken die je wenst te delen met het geïnteresseerde publiek? Neem dan even contact op via info@etwie.be of op 015/27.23.34!

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...