contact
MyEtwie
In de kijker

De hand aan de ploeg: nieuwe handleiding voor het registreren en waarderen van agrarisch erfgoed

Gepubliceerd op 12/12/2016
handaandeploeg_cover2

Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) heeft een handleiding gepubliceerd voor het registreren, waarderen en herbestemmen van agrarische erfgoedcollecties. Voor de nieuwe handleiding, gemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, putte CAG onder meer uit zijn praktijkervaringen bij de registratie en waardering van verschillende landbouwcollecties in West-Vlaanderen.

In Vlaanderen en Brussel vertellen heel wat collecties het verhaal van het platteland, en dat van de boer in het bijzonder. Objecten zoals ploegen, ontromers, beerkarren en slachtmessen illustreren de veranderingen die de landbouw in de loop van de geschiedenis meemaakte. Door de diversiteit van het agrarisch erfgoed en de omvang van veel objecten is het echter moeilijk om alles te behouden. Het vraagt veel onderhoud, kennis van zaken en ruimte om de objecten tot hun recht te laten komen, en door plaatsgebrek geven de collecties soms een onverzorgde en weinig dynamische indruk. Daarnaast is er bij het grote publiek, en zeker bij de jongere generaties, sprake van een zekere vervreemding tegenover het agrarische en rurale verleden. Goed onderbouwde en ingrijpende keuzes dringen zich dus op.

Registratie en waardering zijn dus een belangrijke stap in het beheer van de collecties. Met de nieuwe handleiding wil CAG de beheerders hierbij een handje helpen. De handleiding bestaat uit drie delen. Een eerste deel geeft duiding en achtergrond bij het registreren, waarderen en herbestemmen van agrarisch erfgoed. Vervolgens wordt de koe bij de horens gevat: aan de hand van illustraties en praktijkvoorbeelden wordt de voorgestelde methode stap voor stap toegelicht. In het derde deel wordt een 'ABC van het agrarisch erfgoed' gepresenteerd, met voorbeeldbeschrijvingen en foto's van 26 objecten. Een bibliografie, een voorbeeldformulier en een beknopt stappenplan ronden de handleiding af.

De publicatie 'De hand aan de ploeg' is op eenvoudig verzoek te bestellen via regine.philibert@west-vlaanderen.be. Je kunt de handleiding ook integraal downloaden op www.hetvirtueleland.be.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...