contact
MyEtwie
In de kijker

Denk mee over een nieuw varenderfgoeddecreet

Gepubliceerd op 20/03/2013
outka

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft zich in zijn beleidsbrief geëengageerd om het varenderfgoeddecreet uit 2002 dit jaar nog aan te passen. Op basis van een discussienota wordt nu gepeild naar reacties van middenveld, geïnteresseerden, gebruikers en eigenaars van varend erfgoed.

Een eerste versie van het aangepaste decreet wordt tegen de zomer verwacht. Het varenderfgoeddecreet van 2002 was het eerste decreet dat specifiek voorzag in de bescherming van het varend erfgoed. Volgens de minister bracht het decreet een positieve evolutie teweeg in de wereld van het varend erfgoed, maar is het na tien jaar toch aan actualisering toe. De discussienota die nu voorligt, gaat uit van een bijsturing van het bestaande decreet en niet van een fundamentele herziening ervan. De nota bespreekt en evalueert het decreet en beschrijft enkele denkpistes om het te optimaliseren. De belangrijkste accenten in de discussienota zijn de noodzaak van een verdere verfijning van de begrippen die in het decreet gebruikt worden en de toevoeging van bepalingen rond een vastgestelde inventaris van varend erfgoed als fundamenteel beleidsinstrument. Vanuit de ervaringen met de ondersteunende maatregelen voor het beheer worden bovendien een aantal suggesties tot verbetering en aanvulling voorgesteld. De koepel Watererfgoed Vlaanderenis tevreden dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een herziening van het decreet. De koepel heeft echter heel wat opmerkingen over de gevolgde aanpak en de inhoud van de discussienota. Watererfgoed Vlaanderen zal de discussienota de volgende weken grondig en constructief analyseren en een gemotiveerd antwoord voorbereiden. Ook zal de nota getoetst worden aan het eigen decreetsvoorstel, dat Watererfgoed Vlaanderen al in 2011 aan de bevoegde minister voorlegde. Het voorstel van Watererfgoed Vlaanderen gaat uit van de noodzaak van een nieuw decreet, waarbij een actualisering van het bestaande decreet onvoldoende is. Het gaat uit van de idee dat het watererfgoed op een integrale manier dient te worden benaderd, en behandelt zowel de onroerende, de roerende als de immateriële aspecten ervan.

Ligt de toekomst van het varend erfgoed ook jou nauw aan het hart? Formuleer dan voor 15 april je vragen en bedenkingen bij de discussienota. Reageren kan via e-mail (onroerenderfgoedbeleid@rwo.vlaanderen.be) of per post (Agentschap Onroerend Erfgoed - t.a.v. afdeling Erfgoedbeleid, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel).