contact
MyEtwie
In de kijker

ETWIE en het MIAT bundelen de krachten

Gepubliceerd op 19/05/2017
etwie_miat_beeld1

De Algemene Vergadering van ETWIE heeft besloten een traject op te starten om de werking vanaf 2019 te integreren in het MIAT in Gent. Door de krachten te bundelen, hopen we de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed ook in de toekomst op een kwaliteitsvolle manier te kunnen blijven ondersteunen. Met deze beslissing spelen ETWIE en het MIAT in op de verwachtingen van het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet, waarin gefocust wordt op schaalvergroting en efficiëntiewinsten.

Een afzonderlijke cel binnen het museum zal de werking van ETWIE koppelen aan MIAT FACTory. Dat is het kenniscentrum dat nu de brug slaat tussen de museumcollectie en de erfgoedgemeenschap. "Een schaalvergroting en krachtenbundeling kan ervoor zorgen dat grotere noden kunnen worden aangepakt die in de huidige context nog niet ingevuld worden," zegt voorzitter Peter Scholliers. "Vooral op het vlak van onderzoek, onderwijs, publicaties en internationalisering is er nog veel ruimte voor verbetering."

"In de loop van 2017 geven we deze samenwerking concreet vorm," aldus Scholliers. "In december zullen we bij de Vlaamse overheid een nieuw beleidsplan indienen, waarin de krachtlijnen van de nieuwe werking worden uitgetekend. Uiteraard willen we daarbij zo goed mogelijk inspelen op de noden van de sector. Iedereen kan zijn verwachtingen dan ook kenbaar maken via een enquête."

Jouw mening is belangrijk!

In een korte vragenlijst polsen we graag naar je mening over een aantal aspecten van de huidige en toekomstige werking. Alle geïnteresseerden kunnen de enquête invullen.

Vul de enquête hier in

Over de partners

Het MIAT vervult sinds de jaren 1970 een pioniersrol op het vlak van de industriële archeologie in Vlaanderen en is vandaag als landelijk erkend museum de grootste speler in het domein van het industrieel en technisch erfgoed. Het museum beschikt over een diepgaande collectiegebonden expertise. Als landelijk expertisecentrum vormt ETWIE sinds 2012 het aanspreekpunt voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. ETWIE zorgt voor een brede expertisedeling, bouwt netwerken uit, ondersteunt en stimuleert diverse actoren om kennis te delen en proactief in te zetten.

Download de volledige visietekst (pdf)

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...