contact
MyEtwie
In de kijker

ETWIE pleit voor behoud kolenwasserij Beringen

Gepubliceerd op 10/07/2013
mijnsite5

Om het herbestemmingsproject van de beschermde mijnsite in Beringen financieel rendabel te maken, overweegt de nv Be-Mine een groot gedeelte van de kolenwasserij te laten slopen. De projectontwikkelaars willen de gebouwen daarom laten deklasseren. ETWIE stuurde vorige week een brief aan bevoegd minister Geert Bourgeois om zijn bezorgdheid uit te drukken over de mogelijke opheffing van de bescherming van de kolenwasserij.

De kolenwasserij en -zeverij op de Beringse mijnsite bestaat uit vier gedeelten, waarvan het oudste uit 1923 dateert. In de gebouwen bleven heel wat technische installaties bewaard. De grote cultuurhistorische en industrieel-archeologische waarden van de kolenwasserij van Beringen-Mijn staan buiten kijf. Het is de enige kolenwasserij van de Limburgse mijnstreek die integraal bewaard bleef, het complex is bijzonder representatief voor het Kempische bekken en de indrukwekkende gebouwen zijn beeldbepalend voor de mijnsite van Beringen, die tot nu toe zijn oorspronkelijke allure kon behouden.

"Deze waarden hebben in 1994 terecht geleid tot de bescherming van het complex van de kolenwasserij, als essentieel onderdeel van de Beringse mijnsite," schrijft ETWIE-voorzitter Peter Scholliers in de brief aan minister Bourgeois. "Wij zijn van mening dat aan deze toestand vandaag ten gronde niets is gewijzigd, zodat een opheffing van de bescherming moeilijk te verantwoorden is. Het gaat hier ontegensprekelijk om een waardevol complex, waarvan de cultuurhistorische waarde volgens ons niet kan en mag worden uitgespeeld tegen problemen en uitdagingen van economische en commerciƫle aard."

"In deze context is het jammer dat er in Vlaanderen geen structurele ondersteuning wordt gegeven aan eigenaars, gemeentebesturen en projectontwikkelaars voor het zoeken naar een passende neven- of herbestemming van onroerend industrieel erfgoed. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de sector van het religieus erfgoed, gaat de expertise die wordt opgebouwd bij herbestemmingsprojecten van industrieel erfgoed, op dit moment helaas al te vaak verloren door het ontbreken van een centraal aanspreekpunt waar deze expertise wordt verzameld en gedeeld met de sector," besluit Scholliers.

Download de volledige brief (pdf)

Update (19/07/13):
Intussen vernamen we dat de kolenwasserij in het kader van het SALK-plan toch behouden zou blijven. Meer nieuws hierover volgt.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...