contact
MyEtwie
In de kijker

Historische Drukkerij Turnhout ontrafelt geschiedenis houten drukpers

Gepubliceerd op 26/03/2015
unigra

In de recentste nieuwsbrief van de Historische Drukkerij Turnhout wordt de boeiende zoektocht naar de geschiedenis van een oude houten drukpers beschreven. De pers lag tot vorige zomer gedemonteerd in een magazijn van een Brusselse drukkerij. Na verschillende gesprekken verhuisde de pers naar Turnhout, waar ze werd opgenomen in de vernieuwde opstelling van de Historische Drukkerij. Tegelijk startte conservator Herwig Kempenaers met een onderzoek naar de levensloop van het object.

Uit de 'Inventaire des presses typographiques en bois conservées aux Pays-Bas et en Belgique', die prof. Frans A. Janssen in 1980 publiceerde, kon afgeleid worden dat de pers afkomstig was van de 'Chambre Syndicale des Maîtres Imprimeurs de Bruxelles'. Deze vereniging werd later samengevoegd met Unigra tot Febelgra, de Federatie voor de Belgische Grafische sector. Uit het archief van Unigra, bewaard in het Drukkerijmuseum van de Koninklijke Bibliotheek, bleek onder meer dat de pers in 1948 figureerde op de 'Nationale tentoonstelling van de arbeid in de grafische bedrijven en de boeknijverheid' (foto).

Belangrijker was echter de vondst van een foto van de pers, waarop op de achterzijde 'de primitieve handpers der drukkerij Collée' geschreven was. Deze drukkerij, gevestigd in Tongeren, was dus vermoedelijk de vorige eigenaar van de pers. Een bijdrage over de drukkerij Collée, in 1953 gepubliceerd in het culturele maandblad 'De tijdspiegel', toont een afbeelding van de pers met als bijschrift: "De primitieve handpers der drukkerij Collée, thans in 't bezit van Unigra, de beroepsvereniging voor meester-drukkers te Brussel. Deskundigen schatten ze gebouwd te zijn omstreeks 1540."

Het archiefonderzoek leverde dus al interessante informatie op over de drukpers, maar de volledige levensloop ervan kon nog niet gereconstrueerd worden. Bovendien blijven er nog veel vragen over de juiste datering en de mogelijke reconstructie van onderdelen van de pers. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Meer info: download de nieuwsbrief van de Historische Drukkerij (maart 2015 - pdf)

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...