contact
MyEtwie
In de kijker

'In de Steigers' focust op spoorwegerfgoed langs de groene assen in West-Vlaanderen

Gepubliceerd op 27/04/2016
indesteigers15_4

Recent verscheen een themanummer van het West-Vlaamse erfgoedtijdschrift 'In de Steigers' dat volledig gewijd is aan het spoorwegerfgoed van de groene assen in de provincie.

De provincie West-Vlaanderen kon sinds 1983 negen spoorwegbeddingen aankopen en als groene as aanleggen, goed voor ruim 100 km recreatieve infrastructuur. Al deze assen gaan terug op een spoorlijn bestemd voor personen- en goederenverkeer, met uitzondering van de Vloethemveldzate die aangelegd werd voor militaire doeleinden. Langs de tracés van deze groene assen zijn tientallen grote en vooral kleine restanten van hun verleden als spoorlijn te vinden.

In 2012-2013 werd door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een inventaris van alle erfgoedelementen langs de groene assen opgemaakt en een afwegingskader uitgewerkt. Per groene as werd een beknopte historische nota opgemaakt en van de bijna 450 geïnventariseerde erfgoedelementen werd een fiche samengesteld met een beschrijving, de situering, beeldmateriaal en een evaluatie. De studie vormt mee een leidraad bij de herinrichting van de groene assen door de provincie, met als bedoeling het waardevolle erfgoed zo maximaal mogelijk te integreren en te respecteren. Deze heraanleg werd opgestart in 2010, en zal in 2022 afgerond zijn.

In een eerste bijdrage in het themanummer van 'In de Steigers' schetst Marc Ryckaert kort de algemene ontwikkeling van het spoorwegnetwerk in West-Vlaanderen. Vervolgens zet Jeroen Cornilly per as een aantal belangrijke historische feiten op een rijtje, en geeft hij een algemene beschrijving van het nu nog aanwezige spoorwegerfgoed langs de groene assen, op basis van het 11-delige rapport van de WVI. In een laatste artikel wordt ingegaan op de inspectie van de bouwkundige relicten door Monumentenwacht, met bijzondere aandacht voor een spoorwegbrug op de Frontzate.

Het themanummer kost 2,50 euro en is te koop via de webshop van de provincie West-Vlaanderen.