contact
MyEtwie
In de kijker

Internationaal colloquium naar aanleiding van 10 jaar UNESCO-conventie immaterieel erfgoed

Gepubliceerd op 25/06/2013

Op 17 oktober 2003 nam de Algemene Vergadering van UNESCO de 'Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage' aan. De tiende verjaardag van deze conventie rond het immaterieel erfgoed zal dit najaar wereldwijd gevierd worden. Ook vanuit Vlaanderen wil men de ervaringen en inzichten van de voorbije tien jaar voor het voetlicht plaatsen. Dat gebeurt onder meer door een internationaal colloquium op 6 november in Brussel, waarop gereflecteerd zal worden over de rol van de bestaande expertisenetwerken rond het immaterieel erfgoed.

Vlaanderen kan anno 2013 terugblikken op een aantal interessante experimenten rond immaterieel erfgoed, met de inzet van erfgoedcellen, expertisecentra, steunpunt en andere bemiddelaars en consulenten. Al deze actoren proberen, als actieve bemiddelaars, het 'borgen' van immaterieel erfgoed te ondersteunen. Hun rol is echter nog onderbelicht in de operationele doelstellingen van de UNESCO-conventie. Het internationaal colloquium op 6 november in Brussel, met als titel 'Cultural Heritage Broker(age). Critical success (f)actors for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage', wil hier verandering in brengen. Onderzoekers en erfgoedwerkers uit Noord-Amerika en Europa bespreken hun ervaringen en formuleren concrete aanbevelingen voor UNESCO.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit colloquium. Vink dus alvast 6 november aan in je agenda. Het programma volgt binnenkort.

Dit colloquium is een nitiatief van FARO, tapis plein, Vrije Universiteit Brussel/BREL, i.s.m. ICE-netwerk www.immaterieelerfgoed.be, LECA, CAG, Het Firmament, Resonant, ETWIE, de Erfgoedcellen in Vlaanderen, de Vlaamse UNESCO Commissie en Unesco ICH NGO Forum.