contact
MyEtwie
In de kijker

Inventaris van het Varend Erfgoed gelanceerd

Gepubliceerd op 10/08/2014
alyv2_sm

Deze week werd de Inventaris van het Varend Erfgoed boven de doopvont gehouden. Deze nieuwe inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed geeft een overzicht van de vaartuigen met erfgoedwaarde die in Vlaanderen bewaard zijn. Alle soorten vaartuigen komen in de inventaris aan bod. Het gaat om zeil- en motorjachten, rond- en platbodems, militaire schepen, binnenvaartschepen, varende kranen, sleepboten, lichtschepen, loodsboten, vissersschepen en zelfs een emmerbaggerboot.

De vaartuigen getuigen van onze omgang in het verleden met de zee, de rivieren en de kanalen. Ze werden gebruikt om goederen te transporteren, om te vissen en om pleziertochten te maken. Voor ieder soort gebruik werden specifieke vaartuigen gebouwd die ons herinneren aan de noeste arbeid van de binnenschippersfamilies, matrozen, officieren, vissers, havenarbeiders én scheepsbouwers. Als rode draad door dit erfgoed loopt het vakmanschap en de techniek die zich steeds verder ontwikkelt.

De inventarisatie startte in 2007-2008 met twee verkennende deelinventarissen over houten vissersvaartuigen en scherpe zeiljachten. Tussen 2010 en 2013 werden systematisch vrijwel alle havens, kanalen en rivieren in Vlaanderen bezocht. Voor elk item werd getracht aan de hand van foto’s, een eventueel plaatsbezoek, literatuur- en archiefonderzoek de belangrijkste gegevens weer te geven over de geschiedenis, aandrijving, afmetingen en bouw van het vaartuig. De huidige eigenaar van het vaartuig wordt, behalve enkele uitzonderingen, niet weergegeven om redenen van privacy.

Er zijn vaartuigen geïnventariseerd daterend vanaf de late 19de eeuw tot ongeveer 1970. De inventaris bevat naast vaartuigen die nog echt varen ook schepen die op de wal worden bewaard. Je kan in de Inventaris van het Varend Erfgoed zoeken op type, functie, datering, materiaal en aandrijving. Tegen eind augustus 2014 zal de inventaris ongeveer 125 vaartuigen bevatten. De databank zal in de komende jaren regelmatig worden aangevuld met geactualiseerde en bijkomende onderzoeksresultaten.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ivm/