contact
MyEtwie
In de kijker

Jaarverslag 2014

Gepubliceerd op 19/04/2015
Categorie
ETWIE-LOGO-CMYK

Als erkende en gesubidieerde organisatie dient ETWIE jaarlijks een jaarverslag in bij het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het jaarverslag van 2014 is nu beschikbaar op onze website.

Het verslag geeft een overzicht van de organisatorische en inhoudelijke werking van het voorbije jaar en koppelt de activiteiten aan de doelstellingen en de indicatoren zoals die werden geformuleerd in het jaaractieplan voor 2014.

2014 was voor ETWIE het tweede volledige werkjaar als erkende cultureel-erfgoedorganisatie. Zoals blijkt uit het jaarverslag is ETWIE ondertussen al stevig verankerd als een performant expertisecentrum voor de erfgoedgemeenschap(pen) rond technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.