contact
MyEtwie
In de kijker

Jaarverslag 2015

Gepubliceerd op 05/04/2016
Categorie
ETWIE-LOGO-CMYK

Als erkende en gesubidieerde organisatie dient ETWIE jaarlijks een jaarverslag in bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid. Het jaarverslag van 2015 is nu ook beschikbaar op onze website.

Het verslag geeft een overzicht van de organisatorische en inhoudelijke werking van het voorbije jaar en koppelt de activiteiten aan de doelstellingen en de indicatoren zoals die werden geformuleerd in het jaaractieplan voor 2015.

2015 was voor ETWIE het derde volledige werkjaar als erkende cultureel-erfgoedorganisatie. Zoals blijkt uit het jaarverslag is ETWIE ondertussen al stevig verankerd als een performant expertisecentrum voor de erfgoedgemeenschap(pen) rond technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.

Download het jaarverslag 2015 (pdf)